Wszystkie instalacje przeznaczone do transportu cieczy są zagrożone pojawianiem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Ich charakter często zależy od rodzaju przesyłanej rurociągiem substancji. W wielu przypadkach mają one związek z nieszczelnościami i przenikaniem różnego typu materiałów z zewnątrz, zdarza się także, że zanieczyszczenia wytrącają się z transportowanej cieczy lub powstają w wyniku rozmaitych procesów technologicznych. Niezależnie jednak od źródła pochodzenia większość tego typu ciał obcych powinna być usunięta, ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzeń całej infrastruktury lub zaburzyć wykonywane dzięki instalacji procesy. Istnieje wiele metod usuwania zanieczyszczeń, jednak w przypadku ciał obcych znajdujących się w przesyłanej rurociągiem cieczy najprostszą i najbardziej efektywną metodą jest wykorzystanie filtrów siatkowych. Mogą one być ściśle dopasowane do rodzaju i wielkości poszczególnych fragmentów niechcianych materiałów. Zobaczmy, jak działają i gdzie mogą być stosowane filtry siatkowe.

Charakterystyka filtrów siatkowych

Filtry siatkowe służą do filtracji mechanicznej. Oznacza to, że nie ingerują one w skład chemiczny czy właściwości oczyszczanego medium. Służą jedynie do zatrzymywania zanieczyszczeń o określonej wielkości. Filtr siatkowy jest zbudowany z materiału, w którym znajdują się otwory o określonych wymiarach. Dzięki nim przepływająca substancja może w miarę swobodnie przedostawać się przez barierę. Jednak wszystkie cząstki o wielkości większej niż średnica otworów zostaną zablokowane.

Konstrukcja filtrów siatkowych jest opracowywana w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zaburzały one przepływ. Oczywiście wraz z upływem czasu filtr musi być wymieniany lub czyszczony, ponieważ wraz z gromadzeniem się coraz większej ilości zanieczyszczeń przepływ substancji może być blokowany.

Do konstrukcji filtrów siatkowych zazwyczaj wykorzystuje się metalową siatkę – temu właśnie, tego typu urządzenia zawdzięczają swoją nazwę. Zdarzają się jednak również konstrukcje wykorzystujące materiały syntetyczne, m.in. różnego typu tworzywa, a także materiały ceramiczne albo porowate.

Filtry siatkowe są produkowane z różnymi parametrami pracy dotyczącymi przepływu i wymiarów wychwytywanych zanieczyszczeń. Są także dopasowywane do rozmaitych rodzajów instalacji. Wytwarza się je m.in. jako konstrukcje gwintowane lub kołnierzowe, przeznaczone do instalacji, w których panuje duże ciśnienie.

Filtry siatkowe bardzo często stosuje się w instalacjach wodnych do wychwytywania kawałków rdzy. Są też używane np. w systemach hydraulicznych do oddzielania metalowych opiłków i drobin. Są przydatne także do usuwania zanieczyszczeń przy przesyłaniu gazów.