Pompa dozująca to inaczej pompa, która zapewnia stały przepływ cieczy w odpowiedniej ilości. Dzięki takiej precyzji znajduje ona spore zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz wszędzie tam, gdzie dokładność ma kluczowe znaczenie. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze informacje odnoszące się do pomp dozujących – ich działania, zalet oraz właściwości.

Najważniejsze informacje o działaniu pomp dozujących

Przede wszystkim trzeba tu powiedzieć, co takiego zapewniają pompy dozujące. Otóż mówiąc krótko, umożliwiają one przetłaczanie i dozowanie dokładnej ilości różnego rodzaju cieczy. Warto także wiedzieć, że ich wydajność jest dość niestała – w końcu zależy od ustawienia skoków wody czy ilości dawek danej cieczy. Jednak z drugiej strony właśnie ta niestałość zapewnia dokładność i bezpieczeństwo.

Jak dokładniej przedstawia się mechanizm działania takich pomp? Otóż w urządzeniu obecny jest element wypierający. Kiedy wykonuje on ruch zwrotny, dokonywane jest zassanie precyzyjnej ilości cieczy.

Jak zostało to wspomniane na początku, omawiane pompy znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz medycznym – wszędzie, gdzie wymagana jest duża precyzja.

Rodzaje pomp dozujących

Ze względu na obszar zastosowania wyróżniamy pompy odwadniające oraz pompy wielostopniowe. Warto podkreślić, że istnieją dwa podstawowe rodzaje pomp dozujących. Przede wszystkim, spotkać się tutaj możemy z pompą membranową. Doskonale nadaje się ona do miejsc, w których wymagane jest niskie ciśnienie robocze. Przy okazji należy napomknąć, że pompa taka ma zazwyczaj bardzo korzystną cenę w porównaniu do jakości. Co więcej, zasadniczo takie pompy się nie psują, nie jest zatem wymagane ich częste serwisowanie.

Drugim rodzajem pomp dozujących są pompy tłokowe. Charakteryzują się one obecnością specyficznego nurnika, który zwiększa bądź zmniejsza przestrzeń roboczą w zależności od potrzeb.

Istnieją jeszcze pompy procesowe, jednak nie są one często spotykane. Chodzi o to, że są to pompy, które zostały tak skonstruowane, aby dawać sobie radę pod wysokim ciśnieniem i w naprawdę bardzo ekstremalnych warunkach.