ZAWÓR ZWROTNY TYP 464

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -200 mm;
Ciśnienie 100 bar;
Temperatura do 560°C (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne.
464.jpg” alt=”” border=”0″ />

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: 464 / — / — / — / —
Przykład: 464 / S / U / P / —

 

ZASTOSOWANIE:

Zawory zwrotne przeznaczone są do ochrony rurociągu przed strumieniem powrotnym czynnika roboczego

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016