ZAWÓR ZWROTNY TYP 292

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -300 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 530°C (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
292.jpg” alt=”” border=”0″ />

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: 292 / — / — / — / —
Przykład: 292 / S / U / P / WM

 

ZASTOSOWANIE:

Zawory zwrotne przeznaczone są do ochrony rurociągu przed strumieniem powrotnym czynnika roboczego

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016