ZAWÓR ZWROTNY KĄTOWY TYP 293

Kwi 4, 2016

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -250 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 530°C (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
293.jpg” alt=”” border=”0″>

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: 293 / — / — / — / —
Przykład: 293 / S / U / P / —

ZASTOSOWANIE:

Zawory zwrotne przeznaczone są do ochrony rurociągów przed strumieniem powrotnym czynnika roboczego.