ZAWÓR ZAPOROWY, ZAPOROWO-REGULACYJNY KĄTOWY TYP 222

Kwi 4, 2016

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -250 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 530°C (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
222.jpg” alt=”” border=”0″>

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: 222 / — / — / — /—
Przykład: 222 / S / U / R / WM

ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowe przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium i nie wolno ich stosować jako zaworów regulacyjnych do dławienia przepływu. Do regulacji przepływu medium należy stosować tylko zawory zaporowo-regulacyjne (wykonanie R).