ZAWÓR ZAPOROWY TYP 530M

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -200 mm;
Ciśnienie 160 bar;
Temperatura do 560°C;
Medium woda, para wodna substancje żrące i cuchnące oraz inne substancje neutralne ciekłe i gazowe a także paliwa ropopochodne.
530m.jpg” alt=”” border=”0″ />

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / / inne
Przykład: 530M / — / — / — /
Przykład: 530M / S / U / P / —

 

ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowe z uszczelnieniem mieszkowym przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium dla którego wymagana jest całkowita szczelność. Nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu. Do regulacji przepływu medium należy stosować tylko zawory zaporowo-regulacyjne (wykonanie R).

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016