ZAWÓR ZAPOROWY TYP 218MC

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -100 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 450°C (dla uszczelnienia miękkiego < 200°C);
Medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
218mc.jpg” alt=”” border=”0″ />

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / / inne
Przykład: 218MC / — / — / — /
Przykład: 218MC / D / — / — / —

 

ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowe z uszczelnieniem mieszkowym przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium dla którego wymagana jest całkowita szczelność. Nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu. Do regulacji przepływu medium należy stosować tylko zawory zaporowo-regulacyjne (wykonanie R).

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016