ZAWÓR ZAPOROWY TYP 218M

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -300 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 530°C (dla uszczelnienia gumowego ≤ 120°C, dla uszczelnienia PTFE ≤ 200°C);
Medium woda, para wodna , kwasy i ługi ( w wykonaniu kwasoodpornym), substancje żrące i cuchnące oraz inne substancje neutralne ciekłe i gazowe a także paliwa ropopochodne.
218m.jpg” alt=”” border=”0″ />

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: 218M / — / — / — / —
Przykład: 218M / S / U / P / —

 

ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowe z uszczelnieniem mieszkowym przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium, dla którego wymagana jest całkowita szczelność. Nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016