ZAWÓR ZAPOROWY KWASOODPORNY ZAPOROWO-REGULACYJNY SKOŚNY TYP ZYA40

Kwi 4, 2016

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -200 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 250°C dla kwasów i ługów;
do 550°C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
264ko.jpg” alt=”” border=”0″>

WYKONANIE:

typ materiał kadłuba / przyłącza / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: ZYA40 / — / — / —
Przykad: ZYB40 / P / S / —

ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowe (649) przeznaczone są do otwarcia i przerwania przepływu medium i nie wolno ich stosować jako zaworów regulacyjnych do dławienia przepływu. Do regulacji przepływu medium należy stosować tylko zawory zaporowo-regulacyjne (wykonanie R).