ZAWÓR ZAPOROWO-ZWROTNYNY KWASOODPORNY TYP ZZZA40CHARAKTERYSTYKA: Średnica – 15 -300 mm; Ciśnienie –

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -300 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 250°C dla kwasów i ługów
 
  do 550°C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.

""

WYKONANIE:

typ / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / przyłącza / inne
Przykład: ZZZA40 / — / — / —
Przykład: ZZZB40 / S / P / —

 

 

ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowo-zwrotne przeznaczone są do ochrony rurociągów przed strumieniem powrotnym czynnika roboczego. Oprócz tego można je stosować jako zawory zaporowe do otwarcia i przerwania przepływu czynnika roboczego. Nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016