ZAWÓR ZAPOROWO-ZWROTNY KWASOODPORNY KĄTOWY TYP ZZZFA40

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 -250 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 250°C dla kwasów i ługów;
do 550°C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
333ko.jpg” alt=”” border=”0″ />

WYKONANIE:

typ materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / przyłącza / inne
Przykład: ZZKA40 / P / S / —
Przykład: ZZKB40 / P / S / —

 

ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowo-zwrotne przeznaczone są do ochrony rurociągów przed strumieniem powrotnym czynnika roboczego. Oprócz tego można je stosować jako zawory zaporowe do otwarcia i przerwania przepływu czynnika roboczego. Nie wolno ich stosować jako zawory regulacyjne do dławienia przepływu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016