Zawór sterująco-regulujący 6800

Kwi 4, 2016

zawor_sterujaco-regulujacy_6800_tZastosowanie:

Służy do automatycznej redukcji i stabilizacji ci?nienia za zaworem na zadanym poziomie, niezale?nie od ci?nienia na dopływie I rozbioru wody w sieci.

Monta?:

W pozycji poziomej. Zawór posiada otwory do monta?u osprz?tu wskazuj?cego i regulacyjno-steruj?cego.