Zawór sterująco-regulujący 6800

armatura_jafar->zawór sterujaco-regulujacy 6800Zastosowanie:

Służy do automatycznej redukcji i stabilizacji ciśnienia za zaworem na zadanym poziomie, niezależnie od ciśnienia na dopływie I rozbioru wody w sieci.

Montaż:

W pozycji poziomej. Zawór posiada otwory do montażu osprzętu wskazującego i regulacyjno-sterującego.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016