Zawór kulowy zwrotny kołnierzowy 6516, 6526

Kwi 4, 2016

zawor_kulowy_zwrotny_kolnierzowy_6516_6526_tZastosowanie:

Instalacje 1,6 MPa (1,0 MPa), 70oC (120oC) do ?cieków, wody przemys?owej oraz innych p?ynów (NBR) pH=4-8, dla wody pitnej (EPDM)

Monta?:

Zawór mo?na montowa? na ruroci?gu w pozycji poziomej lub pionowej.