Zawór klapowy zwrotny kołnierzowy 6524

Kwi 4, 2016

zawor_klapowy_zwrotny_kolnierzowy_6524_tZastosowanie:

Instalacje 1,6 MPa (1,0 MPa), 120oC (300oC) – zale?ne od materia?ów. Do wody przemys?owej zimnej i gor?cej, pary wodnej, czynników oboj?tnych.

Monta?:

Zawór mo?na montowa? na ruroci?gu w pozycji poziomej lub pionowej.