Wilo-Multivert MVI 16/32/52/70/95

Kwi 8, 2016

Normalnie zasysaj?ca pompa wielostopniowa

· Zaopatrzenie w wod? i podwy?szanie ci?nienia
· Systemy ga?nicze
· Zasilanie kot?ów
· Przemys?owe systemy cyrkulacyjne
· Technologia procesów przetwórczych
· Obiegi wody ch?odz?cej
· Myjnie i instalacje nawadniaj?ce
Cechy szczególne / zalety produktu

· Wszystkie cz??ci maj?ce styczno?? z medium s? ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316L) Stopa pompy EN-GJL-250, z pow?ok? kataforetyczn?
· Wszystkie istotne podzespo?y z zezwoleniem KTW i WRAS
· Nap?d za pomoc? silników odpowiadaj?cych normom IEC