Wielostopniowe pompy sanitarne Contra

Kwi 8, 2016

Wielostopniowe pompy sanitarne
Contra to wielostopniowe pompy od?rodkowe z wlotem osiowym spe?niaj?ce najbardziej restrykcyjne standardy certyfikatów higienicznych. Wykonane z walcowanej i kutej stali nierdzewnej posiadaj? powierzchnie woln? od porów i p?cherzyków. Mo?liwo?? oferowania wielu wykona? niestandardowych pozwala spe?ni? specyficzne oczekiwania, np. mo?liwo?? monta?u pionowego Contra Adapta®-V, dobór odpowiedniego uszczelnienia, ró?ne opcje przy??czy, silników i inne cechy zapewni? pe?n? kompatybilno?? z Twoj? instalacj?.
CECHY & ZALETY
 • Unikalna budowa higieniczna (spe?nia normy QHD, EHEDG oraz 3A)
 • Zastosowanie do CIP oraz SIP (DIN EN 12462)
 • Wysoka sprawno??
 • Materia?y: AISI 316L (DIN EN 1.4404/ 1.4435)
 • Wykonania niestandardowe
ZASTOSOWANIE
 • T?oczenie cieczy w browarach i mleczarniach
 • Instalacje nasycania dwutlenkiem w?gla
 • Przemys? spo?ywczy
 • Instalacje oczyszczania
 • Instalacje wody ultra czystej (WFI)
 • Instalacje obróbki powierzchniowej
 • Instalacje zasilania CIP.
DANE TECHNICZNE
Wydajno?? Q: Max. 55 m3/h
Wysoko?? H: Max. 170 m
Temp. cieczy: -20°C do + 95°C (+150°C na zapytanie)
Ci?nienie pracy: Max. 25 bar
OPCJE
 • Wersje z elektroniczn? regulacj? obrotów
 • Certyfikat ATEX
 • Wersje ca?kowicie opró?niane.