Układy sterowania z przetwornicą częstotliwości – SVH

Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe

Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe sprzężone z jednostką Hydrovar®, czyli modułem mikroprocesorowym, który służy do regulowania wydajnością pompy zależnie od warunków roboczych i wymagań instalacji. Dzięki niemu podstawowy model pompy SV staje się kompletnym systemem do pompowania odpowiednim do wielu zastosowań. Oferujemy wiele różnych opcji konstrukcyjnych, w tym modele o przepływie znamionowym 2-4-8-16-33-46-66-92 m3/h.

Specyfikacje

* Wydajność: maks.120,00 m³/h

* Wysokość podnoszenia: maks.330,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe

* Moc:od0,25 kWdo45,00 kW

* Maksymalne ciśnienie robocze:40,0 bar

* Temperatura pompowanego płynu:do80,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych

* Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

valvepol

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016