Układy sterowania z przetwornicą częstotliwości – HYDROVAR

System kontroli oszczędności energii

Specyfikacje

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od1,10 kWdo45,00 kW

* Temperatura pompowanego płynu:od5,0 °Cdo40,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych

* Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych

* Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych

* Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

* Nawadnianie pól golfowych/murawy

* Zaopatrzenie w Wodę instalacji miejskich

valvepol

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016