Układy odgazowywania i uzupełniania ubytków wody / magcontrol

magcontrol

  • automat uzupełniający bez pompy do instalacji z ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym
  • kontrola ciśnieniowego naczynia wzbiorczego i uzupełnianie poziomu wody w przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości minimalnej
 
 
 
 
Urządzenie Charakterystyka Indeks Przyłącze Długość [mm]
magcontrol 10 bar / 90°C 68.12.100 G ½, G ¾ 205
 
 
[x] zamknij 

zmiana_rozmiaru();

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016