Typoszereg CPK

Kwi 8, 2016

Pozioma, poprzecznie dzielona pompa jednostopniowa z korpusem spiralnym w zabudowie procesowej, jednostrumieniowa z wirnikiem promieniowym, wykonana wg EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199. Zastosowanie: t?oczenie mediów agresywnych, organicznych i nieorganicznych w przemy?le chemicznym i petrochemicznym, pobocznych instalacjach rafineryjnych, przemy?le celulozowym i papierniczym, spo?ywczym, przemy?le cukrowniczym, instalacjach odsalania wody morskiej, instalacjach ochrony ?rodowiska, elektrowniach itd.
Materia? korpusu (wg. norm EN) NORIDUR 1.4593;GP 240 GH+N;1.4408;JS 1025
Przyporz?dkowanie e klasy 36410100;36410000;36410101
maksymalna wysoko?? podnoszenia 275,00 m
minimalna wysoko?? podnoszenia 2,00 m
Po?o?enie ustawienia pozioma
Typ uszczelnienia mechanicznego uszczelnienie mechaniczne;uszczelnienie hydrodynamiczne;d?awnica sznurowa
G?ówne zastosowanie Przemys?
Materia? korpusu staliwo nierdzewne;staliwo;staliwo duplex;specjalne materia?y KSB;?eliwo sferoidalne
maksymalne ci?nienie po stronie t?ocznej 25 bar
Maksymalny zakres nap?du 3.200 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
maksymalna wydajno?? 4.800 m³/h
minimalna wydajno?? 1 m³/h
Maksymalna pr?dko?? obrotowa 3.500 099