TPE 2000 jednostopniowe pompy odsrodkowe sterowane elektronicznie

Kwi 8, 2016

Cechy i korzy?ci
· Niskie zu?ycie energii
· Dostosowanie si? do istniej?cych warunków pracy
· ?atwy monta?

Opcje
· Praca równoleg?a
· Bezprzewodowe sterowanie zdalne – R100
· Komunikacja po magistrali GENIbus lub LON
· Wersja z dwoma g?owicami

Zastosowania
Obieg wody gor?cej lub zimnej w
· Instalacjach ogrzewania
· Domowych instalacjach wody gor?cej
· Systemach ch?odzenia i klimatyzacji

Dane techniczne
· Wydajno?? Q: max. 130 m3/h
· Wysoko?? pompowania H: max. 28 m
· Temperatura cieczy: -25oC to +140oC
· Ci?nienie robocze: max. 16 bar