TP pompy obiegowe

Cechy i korzyści
· Zwarta budowa, szeroki zakres zastosowań
· Standardowy silnik
· Przyjazne w obsłudze
· Różne typy uszczelnienia wału w zależności od cieczy, temperatury i ciśnienia

Opcje

· Korpus pompy z brązu
· Pompy podwójne

Zastosowania
Cyrkulacja gorącej lub zimnej wody w
· Instalacjach ogrzewania
· Rejonowych ciepłowniach
· Ciepłowniach lokalnych
· Domowych instalacjach gorącej wody
· Instalacjach chłodzenia i klimatyzacji

Dane techniczne
· Wydajność Q: max. 110 m3/h
Wysokość podnoszenia, H: max. 92 m
· Temp. cieczy: -25oC to +140oC
· Ciśnienie robocze: max. 16 bar

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016