Strumienice PUN

Kwi 8, 2016

Strumienice pozwalaj? na natlenienie i mieszanie ?cieków oraz wód burzowych w oczyszczalniach ?cieków, odstojnikach i zbiornikach zbiorczych, rowach i stawach. S? wykorzystywane do efektywnego napowietrzania brudnej wody w instalacjach domowych i przesy?owych.