Strumienice PUN

Strumienice pozwalają na natlenienie i mieszanie ścieków oraz wód burzowych w oczyszczalniach ścieków, odstojnikach i zbiornikach zbiorczych, rowach i stawach. Są wykorzystywane do efektywnego napowietrzania brudnej wody w instalacjach domowych i przesyłowych.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016