SPKE CRKE wielostopniowe pompy odśrodkowe elektornicznie sterowane


Cechy i zalety
· Szeroki zakres zastosowania
· Niezawodność
· Komunikacja bezprzewodowa, pilot R 100

Zastosowania
Pompy przeznaczone do tłoczenia cieczy:
· Do zasilania kotlów
· W instalacjach chłodniczych
· Przy uzdatnianiu wody

Dane techniczne
· Wydajność Q: max. 22 m3/h
· Wysokość podnoszenia, H: max. 245 m
· Temperature cieczy.: -10oC to +90oC
· Ciśnienie pracy.: max. 25 bar

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016