Przepompownie ścieków PS

Przepompownie ścieków są automatycznymi urządzeniami do przepompowywania ścieków w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i ciśnieniowej. Stosowane pompy pozwalają na tłoczenie surowych ścieków komunalnych oraz cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi i ciałami włóknistymi, wody z piaskiem i szlamem oraz wody drenażowej.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016