Pompy zatapiane do cieczy zanieczyszczonych

Zastosowanie

Pompy wirowe, jednostopniowe, monoblokowe służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Agregaty FZ stanowią wysoko zunifikowaną rodzinę pomp zatapialnych, których poszczególne odmiany uzależnione są od specyfiki pompowanych cieczy oraz rodzaju i wielkości zanieczyszczeń.

Wyróżniamy cztery odmiany pomp FZ:

FZA –

pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym do pompowania wody, roztworów gnojownicy, fekalii, cieczy zanieczyszczonych, gazujących nie zawierających wytrąceń abrazyjnych o średnicy większej niż 6 mm oraz zanieczyszczeń włóknistych.

FZB –

pompa z wielołopatkowym wirnikiem zamkniętym przeznaczona do pompowania wody i cieczy czystych lub lekko zanieczyszczonych (o gęstości do 1100 kg/m3, lepkość do 200 mm2/s i zawartość piasku do 100 mg/dm3). Może z powodzeniem być używana jako pompa odwadniająca, zasilania awaryjnego, przewałowa.

 

Agregaty pompowe FZ mogą być zastosowane między innymi w:

 • ogrodnictwie,
 • budownictwie,
 • gospodarstwach rolnych,
 • zagospodarowaniu wody deszczowej,
 • w odwadnianiu zalanych obiektów,
 • opróżnianiu basenów lub zbiorników.

 

Dane techniczne

  FZA.1 FZB.1
wydajność do 30 m3/h do 36 m3/h
wysokość podnoszenia do 20 m do 15 m
głębokość zanurzenia do 10 m
temperatura pompowanej cieczy do 40oC
gęstość pompowanej cieczy do 1100 kg/m3
lepkość pompowanej cieczy   200 mm2/s
masa 19,4 ÷ 26,2 kg
moc silnika 0,55 ÷ 2,2 kW
napięcie 230 V, 400 V

Struktura oznaczenia wyrobu

F Z R
 
1
 
0 2
 
1
 
2 0 0 0
 
7
 
0 0 5
 
1
a a a
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e2 e3 e4
 
h
 
i i i
 
k
a a a – typ pompy (trzyznakowy)
b – typowielkość pompy
c c – typowymiar pompy
d – wykonanie materiałowe pompy wg punktu WYKONANIE
   MATERIAŁOWE
e1 e2 e3 e4   – wykonanie konstrukcyjne pompy wg punktu WYKONANIE
   KONSTRUKCYJNE
h – kompletność dostaw
i i i – dobór agregatu, zakodowany wg wewnętrznych dokumentów
   producenta
k – kosmetyka wyrobu (w przypadku pomp typu FZ, zawsze k = 1)

Materiały stosowane w pompach typu FZ

Pompy FZ produkowane są w dwóch wykonaniach materiałowych

Części pompy Wykonanie materiałowe “d”
1 2
Korpus łożyskowy górny żeliwo szare żeliwo chromowe
Korpus łożyskowy dolny
Korpus tłoczny
Korpus ssawny
Korpus uszczelnienia
Wirnik *
Płaszcz silnika stal nierdzewna
Wał agregatu
Blacha sitowa
Części złączne stal nierdzewna
Olej w komorze olejowej i silniku olej wazelinowy biały

  *)   w agregacie FZB.1 wirnik wykonany jest z mosiądzu

 

Wykonanie konstrukcyjne

Wykonania konstrukcyjne oznaczone są kodem e1 e2 e3 e4 z czego:

“e1” – przystosowanie do silnika

“e2 e3 e4” – rezerwa oznaczona zawsze cyfrą “0”

“e1” = 1 silnik jednofazowy
“e1” = 2 silnik trójfazowy
“e1” = 3 silnik jednofazowy z wyłącznikiem pływakowym

Kompletność dostaw

  4  – Kompletność podstawowa,
  6  – Dodatkowo kolano nakrętno – wkrętne 2″ typ A4 (PN/H 74392),
  7  – Dodatkowo kolano nakrętno – wkrętne 2″ typ A4 (PN/H 74392) oraz
        końcówka przyłączeniowa węża 2″.

 

Wyposażenie dodatkowe

 1. Urządzenie zabezpieczająco sterujące,
 2. Kolano sprzęgające.

Cechy:

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne,
 • gwarantowana wieloletnia niezawodna praca i łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań, dopasowanie wyrobów do potrzeb klienta,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa,
 • niski koszt zakupu i eksploatacji,
 • stosunkowo duża żywotność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Konstrukcja

Agregaty FZ to zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym w układzie monoblokowym. W zależności od odmiany agregatu mamy do czynienia z czterema rodzajami wirników: jednostronnie otwarty (FZA.1), zamknięty (FZB.1). Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty i dla polepszenia warunków wymiany z otoczeniem wypełniony jest olejem wazelinowym białym, który jednocześnie smaruje łożyska toczne wału. Hermetyzację silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień rozdzielonych komorą olejową pełniącą rolę bufora pochłaniającego przecieki uszczelnienia mechanicznego (stąd konieczność jego okresowej wymiany) oraz źródła smarowania dla obu uszczelnień. Uszczelnienie od strony silnika, to pierścień uszczelniający specjalnej konstrukcji (typu ATD). Od strony pompy zabudowane jest uszczelnienie mechaniczne typu MG-1 (materiał uszczelnienia – para cierna: węglik krzemu/węglik krzemu).

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016