Pompy zatapialne z wirnikiem Vortex IF

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne typu IF przeznaczone s? do pompowania ?cieków zwierz?cych, gnojówki, fekali, cieczy zanieczyszczonych cia?ami sta?ymi i w?óknistymi, wody zaszlamionej itp. Pompy stosowane w oczyszczalniach i przepompowniach ?cieków, budownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, do opró?niania domowych szamb i osadników gnilnych, w gospodarstwach hodowlanych, przemy?le itp.