Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym zamkniętym SM

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne typu SM dzi?ki zastosowaniu wirnika zamkni?tego przeznaczone s? do pompowania ?cieków o du?ej zawarto?ci cia? sta?ych i w?óknistych, wody z zawarto?ci? piasku i szlamu oraz innych zanieczyszcze? w ci??kich warunkach. Znajduj? zastosowanie w przemy?le, budownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, w oczyszczalniach i przepompowniach ?cieków, przy opró?nianiu szamb i ostojników.