Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym otwartym HD

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne typu HD przeznaczone s? do pompowania ?cieków o du?ej zawarto?ci cia? sta?ych i w?óknistych, wody z zawarto?ci? piasku i szlamu oraz innych zanieczyszcze?. Mog? by? stosowane do t?oczenia gnojówki i fekali. Znajduj? zastosowanie w budownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, oczyszczalniach ?cieków, przepompowniach ?cieków, przy opró?nianiu szamb i osadnic glinnych.