Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DM

Kwi 8, 2016

Pompy DM przeznaczone s? do pompowania cieczy zanieczyszczonych takich jak: gnojówka, surowe ?cieki komunalne i sanitarne, woda zanieczyszczona mi?kkimi cia?ami sta?ymi i w?óknistymi np. fekalia. Zastosowane w gospodarstwach hodowlanych, oczyszczalniach ?cieków, przemy?le, gospodarstwach domowych, budownictwie, przepompowniach ?cieków, systemach kanalizacji ci?nieniowej.