Pompy zatapialne DP…N, IF…N

Kwi 8, 2016

Pompy typu DP…N przeznaczone s? do opró?niania zbiorników, drena?u, podlewania ogródków i trawników, awaryjnego odwadniania piwnic, wykopów i studzienek.
Pompy typu IF…N znajduj? zastosowanie w opró?nianiu zbiorników, domowych szamb, osadników gnilnych, przepompowniach i oczyszczalniach ?cieków.