Pompy zatapialne DP…N, IF…N

""

Pompy typu DP…N przeznaczone są do opróżniania zbiorników, drenażu, podlewania ogródków i trawników, awaryjnego odwadniania piwnic, wykopów i studzienek.
Pompy typu IF…N znajdują zastosowanie w opróżnianiu zbiorników, domowych szamb, osadników gnilnych, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016