Pompy wielostopniowe – SVI

Kwi 8, 2016

Pionowe elektryczne pompy g??binowe

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.120,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.240,0 m

* Zasilanie: 50 Hz

* Moc:od0,37 kWdo30,00 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:25,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-10,0 °Cdo90,0 °C
Zastosowania
* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

svi (1)