Pompy wielostopniowe – SV

Kwi 8, 2016

Pionowe, wielostopniowe pompy od?rodkowe

Wysokosprawne i zaawansowane technicznie
pompy uniwersalne, które spe?ni? wymagania
zró?nicowanej rzeszy u?ytkowników. Dost?pne wiele
wersji ró?ni?cych si? wykonaniem i budow?, w tym modele o przep?ywie znamionowym 2-4-8-16-33-46-66-92 m³/h.
Dost?pne s? nast?puj?ce wersje:
* F: AISI 304, okr?g?e ko?nierze u?o?one liniowo.

* T: AISI 304, owalne ko?nierze u?o?one liniowo.

* R: AISI 304, króciec wylotowy po?o?ony nad ssawnym, okr?g?e
ko?nierze.

* N: AISI 316, okr?g?e ko?nierze u?o?one liniowo.

* V: AISI 316, ko?nierze u?o?one liniowo, sprz?g?a Victaulic®.

* C: AISI 316, ko?nierze u?o?one liniowo, sprz?g?a ?ubkowe.
Specyfikacje
* Wydajno??: maks.120,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.330,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,25 kWdo45,00 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:40,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-30,0 °Cdo120,0 °C
Zastosowania
* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

svi