Pompy wielostopniowe pionowe WR, WRe

Kwi 8, 2016

Pompy WR przeznaczone s? do pompowania wody czystej, grzewczej, skroplin, cieczy nie agresywnych chemicznie wzgl?dem elementów, z których wykonana jest pompa. Wykorzystywane w instalacjach wodoci?gowych, w instalacjach ci?nieniowych do nawadniania, do zasilenia kot?ów, w instalacjach myj?cych i urz?dzeniach przeciwpo?arowych.