Pompy wielostopniowe – P, PVa

Kwi 8, 2016

Pompy wielostopniowe

P – Pozioma pompa wielostopniowa z ?o?yskami na obu ko?cach.

PVa – Pionowa pompa wielostopniowa.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.200,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.300,0 m

* Zasilanie: trójfazowe

* Maksymalne ci?nienie robocze:45,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:do140,0 °C
Zastosowania
* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Uzdatnianie wody w budynkach przemys?owych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemys?owych

* Urz?dzenia przeciwpo?arowe w budynkach przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Uzdatnianie wody w przemy?le lekkim

* Nawadnianie pól golfowych/murawy

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

* Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

p,pva-gruppe