Pompy wielostopniowe – P, PVa

Pompy wielostopniowe

P – Pozioma pompa wielostopniowa z łożyskami na obu końcach.

PVa – Pionowa pompa wielostopniowa.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.200,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.300,0 m

    * Zasilanie: trójfazowe

    * Maksymalne ciśnienie robocze:45,0 bar

    * Temperatura pompowanego płynu:do140,0 °C

Zastosowania

    * Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych

    * Uzdatnianie wody w budynkach przemysłowych

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych

    * Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych

    * Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

    * Uzdatnianie wody w przemyśle lekkim

    * Nawadnianie pól golfowych/murawy

    * Zaopatrzenie w Wodę instalacji miejskich

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

    * Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016