Pompy wielostopniowe – MP, MPA, MPB, MPV

Kwi 8, 2016

Pompa wielostopniowa

Pozioma pompa wielostopniowa z ?o?yskami na obu ko?cach.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.340,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.500,0 m

* Zasilanie: trójfazowe 50 i 60 Hz

* Maksymalne ci?nienie robocze:55,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:do140,0 °C
Zastosowania
* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Uzdatnianie wody w budynkach przemys?owych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemys?owych

* Urz?dzenia przeciwpo?arowe w budynkach przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Uzdatnianie wody w przemy?le lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

* Nawadnianie pól golfowych/murawy

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

* Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

mp-mpa-mpbh-gruppe