Pompy wielostopniowe – HM, HMS, HMZ

Kwi 8, 2016

Poziome, wielostopniowe pompy od?rodkowe

Nowoczesne, ciche i wysokosprawne pompy

dost?pne w wersji HM do zastosowa? domowych

i HMS do zastosowa?

przemys?owych (wykonane w ca?o?ci ze

stali nierdzewnej AISI 316). Dost?pna równie? wersja HMZ zastosowa? krytycznych, np. odsysania.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.7,20 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.60,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,30 kWdo0,90 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:8,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-10,0 °Cdo110,0 °C
Zastosowania
* Zaopatrzenie w wod? budynków mieszkalnych

* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

hm-hms