Pompy samozasysające

Informacje ogólne

Pompy wirowe, krążeniowe, samozasysające z dwustronnym łożyskowaniem tocznym, przeznaczone do pompowania wody czystej oraz cieczy agresywnych w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do budowy pompy. Pompy te zdolne są wytwarzać wstępne ciśnienie powietrza w zbiorniku i wspólnie z cieczą uzupełnić je przy zastosowaniu zaworu napowietrzającego smoczkowego (dotyczy pomp w wykonaniu konstrukcyjnym hydroforowym).

Przeznaczenie i zakres zastosowania

Pompy stosowane są m.in. w instalacjach wodociągowych i automatach wodociągowych. Pompy mogą być również stosowane w innych urządzeniach zdalnie sterowanych oraz urządzeniach przenośnych gdzie nieznaczne nieszczelności złączy nie powodują większych zakłóceń w pracy.

Silniki stosowane w agregatach pompowych

Pompy samozasysające produkcji HYDRO-VACUUM S.A. napędzane są silnikami elektrycznymi indukcyjnymi jednofazowymi lub trójfazowymi ogólnego zastosowania lub w wykonaniach specjalnych (morskie, przeciwwybuchowe) w wykonaniu konstrukcyjnym na łapach lub kołnierzowym.
Wszystkie agregaty pompowe można także zasilać poprzez przetwornice częstotliwości, zakres regulacji od 30 Hz do 60 Hz. Przy pracy na częstotliwości maksymalnej należy dobrać silnik o mocy wyższej w/g zależności P60Hz=1,73 P50Hz. Do zabezpieczenia pracy silników elektrycznych i agregatów pompowych zaleca się stosować zestawy kontrolujące pracę agregatu typu UZS.

Konstrukcja

Pompy typu S składają się z: korpusów łożyskowych, wału, korpusu ssawnego i tłocznego, w których są umiejscowione uszczelnienia wału. Od strony korpusu ssawnego znajduje się człon ssawny, następnie człony ssawno – tłoczne oraz ostatni człon tłoczny. Położenie wirników jest ograniczone członami. Ich liczba jest uzależniona od ilości stopni pompy. Pompy budowy lekkiej (do 4 stopni) mają łożyska toczne budowy średniej i 4 śruby łączące. natomiast pompy budowy ciężkiej (od 5 do 8 stopni) mają łożyska toczne budowy ciężkiej i 6 śrub łączących. Pompy w zależności od wykonania konstrukcyjnego mają zabudowane w korpusach ssących i tłocznych odpowiednie uszczelnienia wału (uszczelnienie sznurowe lub uszczelnienie czołowe). W wykonaniu konstrukcyjnym z podwójną dławicą sznurową ograniczającą przecieki, komorę dławnicy po stronie tłocznej połączono rurką obiegową z komorą dławnicy po stronie ssącej. W przypadku kompletnej dostawy agregatu – pompa z silnikiem elektrycznym jest połączona sprzęgłem elastycznym i ustawiona na wspólnej płycie fundamentowej. Pompy typu SKG różnią się od pomp SKA i SKB tym, że zastosowano jedno łożysko kulkowe po stronie ssawnej, natomiast po stronie tłocznej zastosowano specjalne łożysko ślizgowe wewnętrzne. Ponadto zamiast uszczelnienia sznurowego zastosowano uszczelnienie mechaniczne czołowe. Do uszczelnienia w miejscu łączenia poszczególnych członów i korpusów pomp zamiast uszczelek papierowych stosuje się LOCTITE 573.

Zalety

Największą zaletą pomp SK jest zdolność samoczynnego zasysania, po uprzednim jednorazowym zalaniu ich pompowaną cieczą bez potrzeby zalewania przewodu ssawnego cieczą. Także pompy typu SM mają zdolność do usuwania powietrza z przewodu ssawnego po uprzednim jednorazowym zalaniu ich cieczą pompowaną bez potrzeby zalewania przewodu ssawnego. Pompy samozasysające wyróżniają się wysoką sprawnością energetyczną, wynikającą z zastosowania własnych, oryginalnych i opatentowanych rozwiązań konstrukcyjnych, w szczególności brakiem komór międzystopniowych, wyeliminowanie których pozwoliło osiągnąć korzystne wskaźniki techniczno – eksploatacyjne. Posiadamy ponad 70-cio letnie doświadczenie w produkcji pomp samozasysających boczno – kanałowych. Pompy są przedmiotem eksportu do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Ich produkcja objęta jest nadzorem klasyfikacyjnych towarzystw okrętowych i zagranicznych jak Lloyd’s Register Of Shipping, Polski Rejestr Statków, Germanischer Lloyd, American Bureau Of Shipipping, Det Norske Veritas. Wyroby posiadają niezbędne atesty (do pompowania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze), certyfikaty oraz świadectwa w zakresie bezpieczeństwa.

Dane, które należy podać w zamówieniu

Składając zamówienie należy określić, oprócz oznaczenia literowo – cyfrowego, pełną nazwę wykonań w kolejności podanej w strukturze oznaczenia wyrobu.

Ponadto należy podać:

 • wydajność Q [ m3/h ],
 • wysokość podnoszenia pompy H [ m ],
 • rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna w układzie pompowym NPSHav,
 • rodzaj pompowanej cieczy pod względem chemicznym,
 • temperaturę pompowanej cieczy T [ oC ],
 • wskaźnik stężenia jonów wodorowych [ pH ],
 • gęstość cieczy p [ kg/m3 ],
 • lepkość kinetyczna cieczy v [ mm2/s ],
 • ilość oraz rodzaj zanieczyszczeń [ g/dm3 ],
 • napięcie zasilania U [ V ],
 • częstotliwość sieci f [ Hz ],
 • średnicę otworu studni [ mm ],
 • rodzaj budowy silnika,
 • inne dane.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016