Pompy próżniowe typu Pa

KONSTRUKCJA:

Pompy typu Pa, to krążeniowe z pierścieniem cieczowym, pionowe pompy wirowe z napędem elektrycznym. Napęd przenoszony jest bezpośrednio bez sprzęgła z silnika na wał pompy poprzez osadzenie końcówki wału pompy na końcówce wału silnika. Do napędu stosowane są silniki prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Korpus pompy dzielony w płaszczyźnie poziomej, to zbiornik z wewnętrznym układem komór ssawnej i tłocznej, oraz otworami podłączeniowymi pompy, z których:

* otwór ssawny służy do połączenia pompy próżniowej ze stroną ssącą układu pompowego,

* otwór tłoczny przeznaczony jest do odprowadzania usuwanego z układu pompowego powietrza i cieczy.

Wał pompy uszczelniony jest dwoma pierścieniami gumowymi. Pompy są produkowane w dwóch wersjach materiałowych z żeliwa – wykonanie M, lub z brązu – wykonanie T.

ZASTOSOWANIE:

Głównym zadaniem pompy próżniowej Pa jest usunięcie z przewodu ssawnego i pompy wirowej powietrza aby spowodować zalanie układupompowego przetłaczaną cieczą. Pompy próżniowe Pa przeznaczone są do współpracy z pompami wirowymi pionowymi i poziomymi produkcji GZUT S.A. Stosowanie pomp Pa do współpracy z pompami innych producentów należy uzgodnić z GZUT S.A. Pompy Pa mogą współpracować z pompami wirowymi o wydajności do 1200 m3/h.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016