Pompy procesowe jednostopniowe do ciężkich warunków pracy

Kwi 8, 2016

MAXA oraz MAXANA to jednostopniowe pompy od?rodkowe z wlotem osiowym przeznaczone do ci??kich warunków pracy w instalacjach przemys?owych. Wykonane z kutej i walcowanej stali nierdzewnej wyposa?one s? w wirnik zamkni?ty o zoptymalizowanych kszta?tach ?opatek. Typoszereg MAXA mo?e by? równie? oferowany z wirnikami dwukana?owymi. Wiele wariantów wykona? i opcji monta?owych obu typoszeregów pozwala dopasowa? je do specyfiki instalacji.

CECHY & ZALETY
 • Zoptymalizowana hydraulika
 • ?agodny przep?yw cieczy
 • Materia?y: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
 • ?atwe do konserwacji i serwisu
 • Wykonania niestandardowe
ZASTOSOWANIE
 • Procesy przemys?owe
 • T?oczenie cieczy w browarach i mleczarniach
 • Procesy uzdatniana wody
 • Instalacje chemiczne i ochrony ?rodowiska
DANE TECHNICZNE
Wydajno?? Q: Max. 800 m3/h
Wysoko?? H: Max. 97 m
Temp. cieczy: -20°C to + 95°C (+150°C na zapytanie)
Ci?nienie pracy: Max. 10 bar
OPCJE
 • Wersje z elektroniczn? regulacj? obrotów
 • Certyfikat ATEX
 • Wersje polerowana elektrolitycznie
 • Podwójne uszczelnienie wa?u (tandem/ back-to-back).