Pompy odwadniające pompy ściekowe – DOC

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne do wody brudnej

Pompy DOC to urz?dzenia wszechstronne, o zwartej budowie, oraz odporne na korozj?. Dost?pne s? trzy wersje podstawowe w zakresie mocy od 0,3 do 0,7 kW.

Dost?pne s? równie? wersje: DOC 7VX z wirnikiem Vortex oraz DOC GT ze sta?ym, pionowym wy?acznikiem p?ywakowych.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.14,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.11,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,25 kWdo0,55 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do40,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:5,0 m

* Przep?yw swobodny: do20,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

doc