Pompy odwadniające pompy ściekowe – DL

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne do ?cieków z frakcjami sta?ymi

Seria DL obejmuje pompy elektryczne wykonane z ?eliwa i stali nierdzewnej, dost?pne z pojedynczym kana?em

lub wirnikiem Vortex (DLV).

Nadaj? si? do pompowania ?cieków z frakcjami sta?ymi. Maks. d?ugo?? g?owicy 20 m, przepustowo?? 100 m³/h.

Zakres mocy znamionowej od 0,6 kW (0,8 HP) do 4 kW (5,5 HP). Maks. ?rednica cz?stek sta?ych 65 mm.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.42,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.21,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,60 kWdo1,50 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do50,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:5,0 m

* Przep?yw swobodny: do50,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

dl