Pompy odwadniające pompy ściekowe – W

Kwi 8, 2016

Pompa z wirnikiem typu VORTEX

Pozioma pompa jednostopniowa z wirnikiem nap?dzanym typu wirowego.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.900,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.60,0 m

* Zasilanie: trójfazowe 50 Hz

* Maksymalne ci?nienie robocze:10,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:do120,0 °C

* Przep?yw swobodny: do117,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

* Odprowadzanie ?cieków w instalacjach miejskich

w