Pompy odwadniając pompy ściekowe – TW, TWS

Pompa zanurzeniowa do fekaliów i ścieków

Pompa 100 TW wyposażona jest w wirnik o przepływie swobodnym ze 100 mm wolnym przelotem, dzięki czemu nadaje się do pompowania cieczy z dużą zawartością ciał stałych oraz cieczy zawłóknionych ew. z dodatkami tworzącymi pęczki, a także mediów lekko gazujących. Otwory ssawne oraz króćce tłoczne o średnicy nominalnej 100. Wypełniona olejem przestrzeń między silnikiem a pompą uszczelniona jest pierścieniami ślizgowymi.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.250,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.24,0 m

    * Zasilanie: trójfazowe 50 Hz

    * Moc:od1,30 kWdo15,00 kW

    * Temperatura pompowanego płynu:do60,0 °C

    * Maksymalna głębokość zanurzenia:20,0 m

    * Przepływ swobodny: do100,0 mm

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków przemysłowych

    * Odprowadzenie Ścieków w przemyśle lekkim

    * Odprowadzanie ścieków w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016