Pompy odwadniając pompy ściekowe – SINGLEBOX, DOUBLEBOX

Kompaktowe przepompownie do ścieków

Doskonałe rozwiązanie, gdy ścieki domowe należy dostarczać do głównego kanału ściekowego umieszczonego na wyższym poziomie lub, gdy odprowadzanie grawitacyjne jest niemożliwe. Więcej informacji technicznych w katalogach DOMO i DL.

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków przemysłowych

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016